AutoTip.cz

Nejčtenější motoristický
čtrnáctideník v česku

Vyhledávání
Autobaterie

Autobaterie

17. 9. 2017
Autobaterie, přesněji akumulátor, je zásobníkem  elektrické energie, ukládané do chemických vazeb. V plastovém obalu se podobně jako před sto lety skrývají zpravidla deskové elektrody: kladná se vyrábí z oxidu olovičitého (PbO2), zápornou tvoří houbovité olovo. Každá z dvojic elektrod, ponořených do elektrolytu kyseliny sírové s vodou, je oddělena nevodivou deskou separátoru. Olovo dokáže dodat startéru velký stejnosměrný proud, aniž by se při tom poškodilo. K hlavním nevýhodám patří značná hmotnost akumulátorů, nad níž však stále převažuje výhoda bezkonkurenčně nízké ceny.  (více v čísle 20/17)
Objednat Auto Tip 20/17 zpět na číslo

ArchivPřejít do archivu