AutoTip.cz

Nejčtenější motoristický
čtrnáctideník v česku

Vyhledávání
Exekuce

Exekuce

8. 3. 2015
Jedna z definic exekuce říká, že jde o zákonem ošetřený vynucený úkon, při kterém dochází k zabavení movitého i nemovitého majetku nebo práv a jejich následnému prodeji veřejnou dražbou. Získané peníze pak slouží k umoření dluhu dotčené osoby. Jen za poslední čtyři roky byla tímto způsobem řešena platební neschopnost nebo neochota u necelých 3,5 milionu případů, i když samozřejmě jde jak o fyzické, tak právnické osoby a některé z nich zažily tuto zkušenost opakovaně. Přesto lze říci, že povědomí veřejnosti o této problematice je více než slabé. My se to nyní pokusíme aspoň částečně napravit. Jedním ze stěžejních faktů je, že v manželství existuje tzv. společné jmění manželů (SJM) – do něj automaticky spadá všechen majetek a závazky, které za dobu trvání manželství jeden nebo druhý nabudou. Výjimku tvoří pouze věci, které jeden z manželů dostane darem, zdědí či získá v restituci. Vedle toho může samozřejmě každý mít svůj majetek nebo svoje závazky, které nabyl před manželstvím. Ty do SJM také nespadají, přesto ale mohou být exekucí postiženy. Příklad: dluh před manželstvím. Pan Novák nesplácel za svobodna půjčku a pak se oženil. Jeho žena si pak ze své mzdy uspořila na automobil.… (více v čísle 06/15)
Objednat Auto Tip 06/15 zpět na číslo

ArchivPřejít do archivu